Now showing items 1-7 of 7

 • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

  Sadloňová, Silvia
  Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsem popsala geodetické programy, ve kterých se kontrola provádí s podrobnějším popisem funkcí na atributovou a topologickou kontrolu ...
 • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

  Dubec, Marek
  Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsou popsány geodetické programy k provádění atributových a topologických kontrol nad digitálními daty, včetně podrobného popisu ...
 • Ověření homogenity katastrální mapy v katastrálním území Blansko 

  Blažková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá ověření homogenity katastrální mapy v katastrálním území Blansko, v části zmapované podle instrukce A. Homogenita byla ověřovaná nezávislým měřením na jednoznačně identifikovatelné body v intravilánu ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Blansko 

  Martinková, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Blansko. Předmětem přepracování je katastrální mapa vyhotovená podle Instrukce A, výsledkem je koncept digitální katastrální ...
 • Tvorba on-line geo-web aplikací - lokalita Rudolecko 

  Kněžíček, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření geo-informační webové aplikace oblasti Rudolecka, s důrazem na jednoduché a přehledné ovládání a možnost správy systému více uživateli a to prostřednictvím webových formulářů. ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v programu VKM v oblasti s DKM 

  Trubač, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním geometrického plánu v oblasti s digitální katastrální mapou v programu VKM. Pro účely práce byl vybrán geometrický plán na vyznačení budovy v katastrálním území Srnojedy v okrese ...
 • Webová prezentace běžeckých tras 

  Cvengroš, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie, ktorá umožní vkladať a prezentovať informácie týkajúce sa bežeckých trás v Brne a jeho okolí. Pozostáva z užívateľského rozhrania, ktoré poskytuje možnosť spravovať ...