Now showing items 1-7 of 7

 • Bytový dům, Holešov 

  Sedláček, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je projekt bytového domu. Navržený objekt se nachází v zastavěné části města Holešov na rovinaté parcele vhodné pro výstavbu bytového domu. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepená budova, ...
 • Palivové články 

  Sedláček, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje rozdělení palivových článků, princip jejich činnosti a složení jednotlivých typů článků. Uvádí výhody, či nevýhody jednotlivých typů článků a shrnuje jejich základní parametry. V práci je ...
 • RLXY 

  Sedláček, Tomáš
  Práce je koncipována jako audiovizuální performance za použití vlastního autorského softwaru. Téma práce spočívá v experimentech s převody trojrozměrných dat, dvourozměrného obrazu na zvuk či naopak. Cílem práce je prozkoumat ...
 • Robotizované pracoviště pro opracování termoplastových dílů 

  Sedláček, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh robotizovaného pracoviště na opracování termoplastových dílů vycházející ze zadávací dokumentace reálného projektu vypsaného firmou Form s. r. o. z Horní Lidče. Pro pochopení problematiky ...
 • Rozvoj zobrazovacích metod a jeho význam pro biomechaniku 

  Sedláček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s jednotlivými zobrazovacími metodami. Ty jsou rozděleny podle fyzikálního původu do čtyř základních skupin - rentgenové ...
 • Využití GreenGraffiti jako dalšího marketingového komunikačního nástroje firmy 

  Nešporová, Kristýna
  Tato diplomová práce z oblasti marketingu zkoumá možnost využití alternativního reklamního média zvaného GreenGraffiti jako dalšího komunikačního nástroje. Protože je pro Českou republiku a tím i české klienty tento typ ...
 • Zplyňování odpadu 

  Sedláček, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zplyňování odpadu. První část zahrnuje definici odpadu se zaměřením na komunální odpad, jeho zhodnocení jako palivo na základě jeho složení a vlastností, v tomto případě výhřevnosti. ...