Now showing items 1-2 of 2

  • Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku 

    Sedláčková, Gabriela
    Bakalářská práce se zabývá metodami popisujícími variabilitu tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku. Důležitým mechanismem organismu pro udržení homeostázy v těle je tzv. zpětnovazební baroreflexní smyčka, která ...
  • Optimalizace MRI měření slepičích embryí 

    Sedláčková, Gabriela
    Diplomová práce se zabývá optimalizací MRI měření fantomů obsahujících slepičí embryo. Teoretická část práce je věnována základům magnetické rezonance a popisu pulzních sekvencí. Dále jsou diskutovány možnosti, jak udržovat ...