Now showing items 1-1 of 1

  • Golfový klub 

    Sedláčková, Markéta
    Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby golfového klubu. Tento objekt má jedno nadzemní podlaží, je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Nedílnou součástí jsou velké terasy. Svislé nosné i nenosné konstrukce ...