Now showing items 1-2 of 2

  • Golfový klub 

    Sedláčková, Markéta
    Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby golfového klubu. Tento objekt má jedno nadzemní podlaží, je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Nedílnou součástí jsou velké terasy. Svislé nosné i nenosné konstrukce ...
  • Rodinný dům na jezeře 

    Sedláčková, Markéta
    Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu na jezeře. Tento objekt má dvě nadzemní podlaží, je zastřešen plochou dvouplášťovou střechou. Nedílnou součástí jsou velké terasy přístupné jak z 1NP tak i ...