Now showing items 1-3 of 3

 • Nové možnosti modelování v parametrických CAD programech 

  Sedláčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá programy Autodesk Inventor Professional 2008 a Ansys Workbench. Cílem je seznámení se s pracovním prostředím a postupem práce v obou programech a jejich vzájemnou spoluprací. V části o ...
 • Ostřiva slévárenských formovacích směsí 

  Sedláčková, Petra
  Bakalářská práce popisuje souhrn písků slévárenských formovacích směsí včetně popisu oblasti jejich využití. Uvedeny jsou struktury povrchů zrn i typické chemické a fyzikální parametry písků. Popsány jsou křemenné písky ...
 • Využití prostředí ANSYS Workbench pro teplotní výpočty elektrických strojů 

  Sedláčková, Petra
  Výpočet tepelných poměrů v elektrickém stroji je jedním ze základních kroků při jeho návrhu. Mezi tradiční způsoby výpočtu oteplení patří analytické metody založené na ekvivalentních odporových sítích, využívajících tepelně ...