Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový plán 

    Sedláčková, Veronika
    Diplomová práce je zpracována na marketingový plán pro VMD drogerii v Uherském Hradišti. Teoretická část obsahuje informace z oblasti marketingového plánu a postupů při jeho vytváření, které jsou podloženy literárními ...
  • Změna systému odměňování ve výrobní společnosti 

    Sedláčková, Veronika
    Tato diplomová práce pojednává o systému odměňování a motivaci zaměstnanců ve vybrané výrobní firmě. Za cíl si klade zanalyzovat současný systém odměňování, a pomocí nových poznatků získaných empirickým šetřením navrhnout ...