Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace matematických metod detekce objektů v ultrazvukovém B-obraze 

  Ruttner, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí objektů v ultrazvukovém B-obraze. Nejdříve se seznámíme s teorií vzniku a fungováním ultrazvukového přístroje. Popíšeme si různé druhy zobrazení ultrazvuku a jeho využití v medicíně. Dále se ...
 • Dětské terénní vozidlo na elektrický pohon 

  Sedlář, Martin
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem dětského terénního vozidla na elektrický pohon. Nejprve je teoreticky rozebrána problematika pravidel pro závody dětských terénních vozidel, elektrického pohonu, předpisů pro ...
 • Kontrola průmyslové montáže pomocí kamery 

  Sedlář, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezkontaktní kamerové detekce přítomnosti a správnosti založení zvolených součástek při průmyslové montáži. Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat uživatelské rozhraní ...
 • Měření a analýza toku krve v periferních cévách pomocí Dopplerovských ultrazvukových metod 

  Lepš, Milan
  V dnešní době je Dopplerovská ultrasonografie nezbytnou součástí v lékařství. Díky ní můžeme pozorovat akustické zobrazení tkáně spojené s Dopplerovským měřením parametrů toku krve. Stále se využívá Dopplerovských přístrojů ...
 • Moderní pohonné jednotky osobního automobilu a jejich současné vývojové trendy 

  Sedlář, Martin
  Tato práce slouží jako přehled moderních trendů pohonných jednotek. První část práce nastiňuje rozdělení spalovacích motorů, následující hlavní část je přehledem několika pohonných jednotek charakteristických pro své ...
 • Software pro zpracování infračervených snímků radiofrekvenčních ablací 

  Zemčíková, Petra
  Tato práce se zabývá principem a přístrojovým zajištěním techniky radiofrekvenční ablace, infrazobrazovacími systémy se zaměřením na bezdotyková měření povrchových teplot, proces zobrazení a detekci infračerveného záření. ...
 • Systém pro rozpoznávání 2D čárových kódů 

  Sedlář, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá čtením 2D čárových kódů. Na začátku je uveden stručný přehled nejpoužívanějších čárových kódů. Dále se hlavně práce zabývá QR kódy. Vysvětlena je jejich struktura, složení a pravidla pro ...
 • Vektorkardiografie pro dlouhodobé záznamy 

  Sedlář, Martin
  Tato práce se zabývá anatomií a elektrofyziologií srdce. Popisuje strukturu srdeční svaloviny, mechanismus kontrakce myokardu, srdeční činnost, vznik a záznam elektrických projevů srdce – elektrokardiogram (EKG) a ...