Now showing items 1-2 of 2

  • Cavitation Induced by Rotation of Liquid 

    Kozák, Jiří
    Tato disertační práce se zabývá experimentálním a numerickým výzkumem kavitace vyvolané rotací. Pro potřeby tohoto výzkumu byla využita transparentní osově symetrická Venturiho dýza, díky čemuž bylo možné zkoumat dynamiku ...
  • Spatio-temporal description of the cavitating flow behavior around NACA 2412 hydrofoil 

    Rudolf, Pavel; Štefan, David; Sedlář, Milan; Kozák, Jiří; Habán, Vladimír; Huzlík, Rostislav (IOP Publishing, 2015-12-06)
    Spatio-temporal description of the cavitating flow around hydrofoil with 8 degrees incidence using proper orthogonal decomposition (POD) is presented. POD is a suitable tool, which provides information not only about the ...