Now showing items 1-1 of 1

  • Změna magnetické susceptibility při klíčení rostlin 

    Sedlář, Petr
    Práce se zabývá zkoumáním změny magnetické susceptibility při klíčení raného somatického embrya (RSE) smrku ztepilého. Susceptibilita je z fyzikálního pohledu vlastnost, kterou je možné využít k určování rozmanitých parametrů ...