Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

    Sedlák, Emil
    Cílem této bakalářské práce na téma návrh komunikačního mixu vybrané společnosti je zanalyzovat současný stav společnosti RICHARD MOTORS, s.r.o. a navrhnout nové možnosti komunikačního mixu. Práce je rozdělena na několik ...
  • Řidič senior jako riziková osobnost 

    Sedlák, Emil
    Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu rizikových faktorů u osob starších 65 let v oblasti dopravy. Teoretická část obsahuje poznatky z literárních zdrojů v oblasti dopravní psychologie, zaměřuje se na ...