Now showing items 1-16 of 16

 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Sedlák, Jaroslav
  Propojení 3 platforem směre k k centru, nový pohyb ve městě, centrum trvale udržitelného rozvoje v místech bývalého nákladního nádraží. Struktura kolejí a charakter je maximálně zachovám, jako genius místa. koncept vrstvení ...
 • Doba měst v postsocialismu 

  Sedlák, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Disertační práce zkoumá vznikající proměny a urbánní přístupy k novým sídlištním čtvrtím městské struktury období socialismu. Zaměřuje se zejména na dekády přerodu společnosti v době po pádu socialistického systém, kdy ...
 • Dopravní nehody na ÚSL – případy z praxe 

  Ďatko, Miroslav; Zelený, Michal; Sedlák, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Autoři prezentují dva případy z praxe z poslední doby. V první kazuistice je popisován konflikt s agresivním řidičem, při kterém došlo po zastavení vozidel k poranění jednoho z řidičů a poškození jeho vozidla. Druhá ...
 • Měření zpomalení nákladních automobilů do 12 tun při brzdění motorem 

  Kašparová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá brzdnými účinky motoru nákladních vozidel. Teoretická část čtenáře seznamuje se základní konstrukcí nákladních vozidel, přibližuje stavbu nejčastěji používaného motoru a vymezuje definice ...
 • Měření zpomalení osobních automobilů při brzdění motorem 

  Bejčková, Jana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá měřením zpomalování osobních automobilů při brzdění motorem z různých výchozích rychlostí při zařazených určitých rychlostních stupňů u vybraného vzorku vozidel. Skládá se z teoretické ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Markov, Daniel
  Tématem diplomové práce je návrh nové Městské knihovny v Lausanne v území platformy Sévelin. Práce navazuje na před diplomní projekt, v němž byl řešen totožný stavební program na dvou různých parcelách. Jedna z nich - ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Just, Michal
  Návrh městské knihovny v Lausanne, včetně urbanistického začlenění do městského celku.
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Dlabáč, František
  Knižnica 2020. Navrhovaný program na koncový pozemok na jednej z troch platform v Lausanne. Nutnosť doplnenia knižnice o ďalšiu funkciu vyžaduje veľkosť pozemku. Multifunkčná galéria spĺňa požiadavky na kultúrne využívanie ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Kotková, Lucie
  Městská knihovna Lausanne se stává novým kulturním a vzdělávacím centrem a orientačním bodem proměňující se čtvrtě Sévelin. Vznikají nové veřejné prostory, pěší třída, nová stanice metra a autobusová zastávka.
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Jašek, Jiří
  Hlavním téma při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a díky tomu se nabízejí zajímavé pohledy na jezero z mnoha míst ve městě. ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Mikitová, Karolína
  Návrh městské knihovny v industriální oblasti města Lausanne.
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Hradec, Miloš
  dve veže: vetrikálna knižnica so špirálovitou rampou
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Klinkovský, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je urbanistický a architektonický návrh městské knihovny v Lausanne, konkrétně v bývalém průmyslovém areálu Séveline. Čtyři podlouhlé linie domů jasně napověděly jednoduchému konceptu, který dotvoří ...
 • Soudně lékařský a technický rozbor smrtelné dopravní nehody chodce s nákladním vozidlem 

  Ďatko, Miroslav; Zelený, Michal; Sedlák, Jaroslav; Schneller, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Authors of the lecture present a case of a road traffic accident of the year 2013. There was a fatal collision of the pedestrian and a lorry in Vyškov region. The assessment of this accident has required a complex approach ...
 • Transformace měst v postsocialismu 

  Sedlák, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  The dissertation thesis explores the transformations and new urban structures of housing estates built in the Socialist era. It focuses namely on the decades of transformation of society after the collapse of the Socialist ...
 • VYBRANÉ PROBLÉMY ZNALECKÉ ANALÝZY SPATŘENÍ CHODCŮ ŘIDIČEM VOZIDLA ZA VIDITELNOSTI SNÍŽENÉ TMOU 

  Sedlák, Jaroslav
  Dizertační práce je zaměřena na problematiku spatření chodců řidičem vozidla v podmínkách jízdy v noci. V první části dizertační práce je zhodnocen současný stav dané problematiky, jsou vymezeny pojmy rozhled a dohled na ...