Now showing items 1-20 of 36

 • Detached low energy house 

  Slaný, Jan
  Tato bakalářská práce zpracovává technické řešení novostavby rodinného domu na základě daného architektonického návrhu. Budova je navržena, aby odpovídala nízkoenergetickému standardu. Objekt je čtyřpodlažní, postavený ve ...
 • Detached low energy house 

  Radulescu, Raul-Ionut
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení výstavby "Samostatného nízkoenergetického domu" ve formě projektové dokumentace.Dům je určen pro jednu rodinu. Nachází se na parcele číslo 664/42, k.ú. Medlov okres(Brno-venkov).Dům ...
 • Energeticky aktivní dům 

  Drlík, Tomáš
  Záměrem práce bylo navrhnout energeticky efektivní soustavu, která by využívala odpadní teplo z provozu pěstitelské pálenice a uváděla tak nově zřizované bytové jednotky (v součinnosti s nově navrženými fotovoltaickými ...
 • Energeticky pasivní dům 

  Výtisk, Jiří
  Bakalářská práce „Energeticky pasivní dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných norem a předpisů. Pasivní dům je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s pultovou střechou. Jedná se o samostatně ...
 • Energy passive block of apartments 

  Niesner, Daniel
  Cíl projektu je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Energeticky pasivního bytového domu spolu s návrhem nuceného větrání s rekuperační jednotkou. Návrh budovy je koncipován jako budovou s plochou střechou, ...
 • Hodnocení přírodních a recyklovaných surovin a materiálů v budovách 

  Stránská, Zuzana
  Posuzování životního cyklu LCA (Life-Cycle Assessment) je analytická metoda hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb a technologií. Při hodnocení touto metodou se bere ohled na celý životní cyklus produktu. ...
 • Kindergarten in the passive standard 

  Niesner, Daniel
  Cílem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace budoucí stavby mateřské školy v pasivním standardu. Jedná se jednopodlažní, nepodsklepený objekt s kapacitou pro 50 dětí a 4 členy personálu. Půdorys objektu ...
 • Low energy block of apartments 

  Hlavica, Marian
  Cílem práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavbu: Nízkoenergetický bytový dům. Dokumentace byla zpracována ve stupni pro realizaci stavby. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s plochou nevětranou střechou a ...
 • Low energy detached house 

  Šenovský, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace novostavby rodinného domu v nízkoenergetickém standardu pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Střecha sedlová, hlavní orientace objektu je na jih.
 • Low energy detached house 

  Buiglová, Kristýna
  Bakalářská práce, kterou jsem vypracovala je projektem pro realizaci nízkoenergetického rodinného domu v Olomouci. Navržený rodinný dům je umístěn na pozemku parcela č. 153/30 k. ú. Nová Ulice. Pozemek se nachází na ulici ...
 • Low energy detached house 

  Reiter, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je vypracování dokumentace projektu novostavby nízkoenergetického rodinného domu v Olomouci. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepená stavba obsahující jednu bytovou jednotku pro ...
 • Low energy house 

  Hlavica, Marian
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace novostavby nízkoenergetického rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Půdorys domu je obdélníkového tvaru. Celý objekt je ukončen asymetrickou sedlovou ...
 • Low energy house 

  Pavelová, Michaela
  Cílem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavbu nízkoenergetického domu v Dlouhé Loučce. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který má obdélníkový půdorys. Je zastřešen šikmou střechou a ...
 • Low-energy block of apartments 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace čtyřpodlažního nízkoenergetického bytového domu s plochou střechou ve stupni pro realizaci stavby. Jedná se o nepodsklepenou stavbu s hromadnou garáží v prvním ...
 • Mateřská škola 

  Muňko, Matej
  Predmetom práce je novostavba materskej školy v Brne, v mestskej časti Brno – Slatina. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby materskej školy s celodennou prevádzkou s návrhovou kapacitou ...
 • Mateřská škola v pasivním standardu 

  Výtisk, Jiří
  Předmětem této diplomvé práce je projekt novostavby mateřské školy v pasivním standardu. Škola je navržena jako dvoupodlažní. V obou podlažích jsou vybudovány dvě třídy, každá pro dvacet dětí. Objekt je založen na základových ...
 • Metody vyhodnocení kvality automobilových filtrů 

  Sedlák, Jiří
  Obsahem bakalářské práce je teoretický průzkum, popis a návrh tří metod na rozlišování vadných vzduchových filtrů. Jednotlivé metody jsou zde popsány a vzájemně porovnány s ohledem na technickou náročnost a předpokládanou ...
 • Nízkoenergetický bytový dům 

  Veselský, Jaroslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby nízkoenergetického bytového domu v obci Martínkov. Bytový dům je umístěn na převážně rovinatém pozemku v okrajové části obce. Objekt je podsklepený, se třemi nadzemními ...
 • Nízkoenergetický obytný dům 

  Kučera, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického obytného domu ve Frýdku-Místku. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Obytný dům leží na parcele ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Venhoda, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického obytného domu ve Vladislavi. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Obytný dům leží na parcele ...