Now showing items 1-2 of 2

  • Senzoricky subsystém mobilního robotu Minidarpa 

    Sedlák, Luboš
    Bakalářská práce se zabývá senzorickým subsystémem mobilního robotu Minidarpa. Jedná se o ultrazvuková čidla pro nalezení bezprostředních překážek, kamery pro navádění robotu, elektronický kompas pro určování azimutu a ...
  • Senzorický systém robotu Minidarpa 

    Sedlák, Luboš
    Tato diplomová práce se zabývá senzorickým systémem mobilního robotu. V práci je popsána struktura a základy satelitní navigace. Jsou zde popsány jednotlivé systémy a zobrazení, jak WGS 84, tak i další systémy pro určení ...