Now showing items 1-6 of 6

 • Lipůvka – spirálová okružní křižovatka silnic I/43 a II/379 

  Patočka, Miroslav
  Tato diplomová práce navazuje na předchozí práce zpracované na Ústavu pozemních komunikacích FAST VUT zabývající se úpravami silnice I/43 Brno – Svitavy. V souladu s územním plánem obce Lipůvky je navržena stavební úprava ...
 • Úprava křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic 

  Friedel, David
  V diplomové práci je řešena úprava stávající úrovňové křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic v Jihomoravském kraji. Jedná se o průsečnou křižovatku, ve které je hlavní komunikace čtyřpruhová, směrově rozdělená. Je ...
 • Úprava křižovatky silnic I/43 x II/150 u Boskovic 

  Kortová, Anna
  Předložená diplomová práce se zabývá úpravou křižovatky silnic I/43 a II/150 u Boskovic z hlediska bezpečnosti na ní. Cílem práce bylo snížení nehodovosti v dané lokalitě a zachování plynulosti. Prvním krokem této práce ...
 • Úprava křižovatky silnic I/55 a II/432 u Hodonína 

  Pěknica, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh variant úpravy průsečné křižovatky silnic I/55 a II/432 především z hlediska kapacity a bezpečnosti na ní. V první části práce bylo provedeno měření a vyhodnocení intenzit na stávající ...
 • Úprava křižovatky silnice I/50 x II/416 ve Slavkově u Brna 

  Lakomý, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh úpravy stávající odsazené křižovatky silnic I/50 a II/416 ve Slavkově u Brna. Práce obsahuje návrh stavební úpravy křižovatky provedené na základě směrových průzkumů stávajícího stavu a ...
 • Úprava mimoúrovňové křižovatky Hradecká x Sportovní x Palackého 

  Chlíbek, David
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace návrhu rekonstrukce stávající úrovňové stykové křižovatky ulic Hradecká a Palackého třída na mimoúrovňovou křižovatku. Návrh je zpracován na základě směrového výzkumu ...