Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza ukazatelů nehodovosti v automobilové dopravě ČR 

  Sedlák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nehodovosti osobních vozidel. Je zaměřena na analýzu vývoje indexů nehodovosti a jejich částečnou prognózu do budoucna. Je zkoumán především počet nehod, jejich závažnost a ...
 • Aplikace fuzzy logiky v pojišťovnictví 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení bonity zákazníka. Konkrétně je orientována na využití Fuzzy logiky při stanovování výše povinného ručení, které musí mít ze zákona sjednané každé v České republice provozované ...
 • Citlivostní analýza vlivu výrobních nepřesnosti na reaktivitu jaderného paliva 

  Sedlák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou výrobních nepřesností na reaktivitu jaderného paliva. Citlivostní analýza byla provedena pro palivový soubor TVSA-T, pro jaderné reaktory VVER 1000. Konkrétně na palivovém ...
 • Modernizace výtopny na biomasu. 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce má za úkol posoudit vhodnost použití kogenerační výroby elektrické energie a tepla v Bystřici nad Pernštejnem, která zatím využívá pouze teplo z obecní výtopny na biomasu. Text je koncipován tak, aby popsal ...
 • Únavové vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli 

  Sedlák, Martin
  Závěrečná bakalářská práce ,,Únavové vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli“ se zabývá problematikou zejména únavových a mechanických vlastností chromniklové austenitické oceli ČSN EN X2CrNiMo 18-14-3. Cílem práce je ...