Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová komunikace 

    Sedlák, Radoslav
    Diplomová práca sa zaoberá marketingovou komunikáciou internetového obchodu s krmivom a potrebami pre psov. Práca vychádza z teoretických poznatkov, na ktorých je založená analýza. Dáta z analýzy sú následne spracované a ...
  • Podnikatelský záměr pro založení e-shopu 

    Sedlák, Radoslav
    Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu pre internetový obchod s oblečením. Práca vychádza z teoretických poznatkov, na ktorých je založená analýza tržného prostredia a konkurencie. Na záver je vypracovaný ...