Now showing items 1-3 of 3

 • Design detektoru pro elektrochemickou detekci těžkých kovů 

  Sedláková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu detektoru pro elektrochemickou detekci těžkých kovů. Splňuje technické, estetické i ergonomické požadavky a je zpracována ve spolupráci s dalšími členy řešitelského týmu v rámci ...
 • Design přenosného ultrazvukového přístroje 

  Sedláková, Jana
  Cílem bakalářské práce je navrhnout design přenosného ultrazvukového zařízení, který by doplnil stávající řadu výrobků nově přidanou funkční hodnotu tak, aby byly splněny všechny technické aspekty a zachována určitá estetika. ...
 • Zvýšení efektivity pracoviště pro výrobu obalů 

  Vorlická, Adéla
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení efektivity ve výrobě obalů ve firmě SERVISBAL OBALY s.r.o. Cílem řešení jsou návrhy, které povedou ke zvýšení kapacity výroby na stroji „RODA Super-Combi 130 electronic“ a ...