Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

    Sedláková, Klára
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. V teoretické části práce začleňuje dané téma do právního rámce a vymezuje ekonomický, účetní a daňový vliv pohledávek ...
  • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

    Sedláková, Klára
    Diplomová práce se zabývá návrhem modelů sloužících k hodnocení dodavatelů a jejich možných rizik pro maloobchodní potravinářskou firmu. Rizikovost dodavatele je vyhodnocována prostřednictvím fuzzy logiky. Modely jsou ...