Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce simulátoru axiálního segmentového ložiska 

    Sedlačík, Jan
    Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru axiálního segmentového ložiska. Experimentální zařízení je navrženo pro studium tenkého mazacího filmu mezi segmentem axiálního ložiska a skleněným diskem. Snahou ...
  • Progresivní zařízení pro tvorbu mikrovtisků 

    Sedlačík, Jan
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem, realizací a kalibrací zařízení pro tvorbu mikrovtisků na zkušebních vzorcích. Mikrovtisky jsou vytvářeny vtlačo-váním hrotu s diamantovou špičkou. Pro vtlačování je použit ...