Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní vyhodnocení aktuálního herního stavu biliardu 

    Sedlařík, Jan
    Cílem této diplomové práce je pomocí metod počítačového vidění vyhodnotit vstupní obraz z kamery. Zpracovávanou scénou je hra na biliardu. Pomocí předzpracování snímků, segmentace a klasifikace jednotlivých objektů se ...
  • Sledování trajektorie 

    Sedlařík, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá tématem sledování trajektorie. K úspěšnému splnění úkolu je vhodné mít k dispozici kvalitní videa. Je tedy nutné soustředit se na jejich správné snímání a předzpracování. Jednou z nejzákladnějších ...