Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Šuláková, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti BAWEL v letech 2007 - 2010. Na základě provedené finanční analýzy a analýzy finančního řízení a srovnání výsledků s konkurenčními společnostmi a oborovými ...
  • Zdaňování fyzických osob v ČR a ve Velké Británii - komparace 

    Šuláková, Jana
    Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Popisuje daňové systémy a daně z příjmů fyzických osob v obou zemích a obsahuje příklady zdaňování fyzických osob, ...