Now showing items 1-2 of 2

  • Studie průběhu zakázky podnikem 

    Sedliačková, Michaela
    Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením ...
  • Studie zvyšování produktivity práce ve výrobním podniku 

    Sedliačková, Michaela
    Táto bakalárska práca je zameraná na navýšenie produktivity práce vo výrobnom podniku SVOM, s.r.o.. Popisuje súčasný stav s ohľadom na druhy výrobkov a služieb a výrobnú základňu. Analyzuje súčasný stav podniku vzhľadom k ...