Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Žejšek, Martin
    Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Draka Kabely, s.r.o. Na základě výsledků finanční analýzy jsou zde obsaženy návrhy a opatření, které mají vést k celkovému zlepšení finanční situace podniku.