Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Žejšek, Martin
    Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Draka Kabely, s.r.o. Na základě výsledků finanční analýzy jsou zde obsaženy návrhy a opatření, které mají vést k celkovému zlepšení finanční situace podniku.
  • Posouzení finančního zdraví firmy 

    Žejšek, Martin
    Bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví firmy Draka Kabely, s.r.o. Na základě výsledků finanční analýzy jsou zde obsaženy návrhy a opatření, které mají vést k celkovému zlepšení finanční situace podniku.