Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh internetových stránek 

    Segeťa, Luboš
    Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout internetové stránky odpovídající současným trendům v oblasti tvorby internetových stránek pro firmu MK Servis, která se zabývá prodejem vázací a manipulační techniky, pilových ...
  • Návrh projektu a aplikace metod projektového managementu ve firmě Chladservis s.r.o. 

    Segeťa, Luboš
    Diplomová práce se zabývá projektem implementace nového informačního systému a kompletní obnovy počítačového vybavení společnosti Chladservis s.r.o. V práci jsou použité metody a postupy projektového managementu podle IPMA ...