Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní zdroj s rozhraním USBTMC 

    Sehnálek, Lubomír
    Téma bylo vybráno za účelem položení základu univerzální platformy pro ovládání přístrojů pomocí USBTMC a konstrukce laboratorního napájecího zdroje pro domácí využití. Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí regulovatelného ...
  • Univerzální pohonná jednotka 

    Sehnálek, Lubomír
    V dokumentu je řešen návrh univerzální pohonné jednotky. U tohoto návrhu se předpokládá, že pohonná jednotka bude řízena pomocí senzorické jednotky umístěné na šasi pohonné jednotky. V teoretické části práce jsou rozebrány ...