Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh dílčí části informačního systému společnosti Safiral, s.r.o. 

  Sehnal, Stanislav
  Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci, která bude sloužit pracovníkům společnosti Safiral s.r.o. Díky této aplikaci mohou být efektivně hodnoceny zakázky z ekonomického hlediska a není k tomu třeba zdlouhavých a ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Němec, Filip
  Cílem diplomové práce je zhodnocení spokojenosti zákazníků vybrané restaurace za pomoci Porterovy analýzy, SWOT analýzy, analýzy marketingového mixu, shlukové a regresní analýzy a testu kontingence a návrh opatření, která ...
 • Webové rozhraní informačního systému Helios 

  Sehnal, Stanislav
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit webové rozhraní, které bude sloužit zákazníkům firmy Safiral s.r.o. Díky tomuto rozhraní mohou zákazníci sledovat online faktury, expediční listy. Budou automaticky ...