Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum 

    Sehon, Tomáš
    Tato práce se zabývá tvorbou konstrukčního návrhu a CAD modelu vřeteníku pro horizontální vyvrtávací centrum. Po provedené rešerši, ve které byly rozebrány nejdůležitější konstrukční uzly vřeteníku horizontální vyvrtávačky, ...
  • Návrh vřeteníku pro obráběcí centrum 

    Sehon, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku pro obráběcí centrum. Teoretická část práce poskytuje základní popis strojů s vodorovnou osou vřetena. Dále se věnuje popisu vřeteníku strojů s výsuvným pracovním ...