Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza technologie výroby tvarových rotačních součástí. 

    Seidlman, František
    Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby tvarových rotačních součástí. Je zde provedeno základní rozdělení rotačních součástí. Dále pak popis a charakteristika jednotlivých technologií a metod výroby, základní řezné ...
  • Technologie výroby plastového rámečku vypínače 

    Seidlman, František
    Diplomová práce se zabývá problematikou vstřikování plastů. V úvodní části je zaměřena na polymerní materiály, na jejich rozdělení a vlastnosti. Z technologií používaných pro zpracování plastů se podrobněji zabývám ...