Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové frakce u dvou odrůd pšenice 

    Seidlová, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové frakce u dvou odrůd pšenice. Vybranými odrůdami byly Hyfi a Julie kultivované při teplotách 26, 29, 32, 35 a 38 °C v podmínkách, kde bylo ...
  • Zisk a komplexní charakterizace extraktů aronie 

    Seidlová, Kateřina
    Aronie (Aronia melanocarpa) je bobulovitý plod charakteristických senzorických vlastností, který vykazuje určité léčivé účinky. Hlavními bioaktivními složkami aronie jsou polyfenolické látky s významnou skupinou antokyanových ...