Now showing items 1-5 of 5

 • Mechanismy MPT a MPTCP v datových sítích a jejich efektivita 

  Sejkora, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou vícecestného přenosu v rámci datových sítí za účelem zrychlení přenosu po sítích s omezenou přenosovou rychlostí. Práce porovnává vlastnosti, efektivitu a reakci na změny jednotlivých ...
 • MPT and MPTCP Mechanisms in Data Network 

  Sejkora, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with multipath transmission in the data networks to speed up transmission over networks with limited transmission speed. Work compares the characteristics, efficiency and response to changes in individual ...
 • Obvody zajišťující správné nabíjení a vybíjení akumulátorů LiFePO4 

  Sejkora, Petr
  Tato práce se zabývá BMS systémy pro ochranu, správu a dohled nad bateriovými sestavami sériové kombinace více článků. Další část práce se zabývá návrhem zařízení pro základní ochranu jednotlivých článků před přebíjením a ...
 • Silové stroje používané ve tváření 

  Sejkora, Petr
  Bakalářská práce obsahuje charakteristiku silových strojů, základní rozdělení a stručný přehled jednotlivých typů silových strojů využívaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány používané stroje. U každého typu je ...
 • Výroba unášecího čepu objemovým tvářením 

  Sejkora, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby unášecího čepu z oceli 17 021 pomocí objemového tváření za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Pro výrobu byly navrţeny 2 varianty technologického postupu, z nichţ ...