Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

    Sekava, Jan
    Cílem bakalářské práce je navrhnout laboratorní model kontejnerového manipulátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je provedena rešerše průmyslových řešení. Praktická část se zabývá ...
  • Vyhrnovač nehomogenních materiálů 

    Sekava, Jan
    Cílem diplomové práce je navrhnout hydraulicky ovládaný vyhrnovací blok pro nehomogenní materiály. Navržený vyhrnovač nehomogenního materiálu je uchycený na teleskopickém manipulátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a ...