Now showing items 1-1 of 1

  • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

    Sekera, Tomáš
    Tato bakalářská práce se věnuje měření vzdálenosti za pomocí frekvenčně modulovaného radaru se spojitou vlnou. Nejprve je uveden způsob, jakým se radarový signál zpracovává. Následně jsou popsány vhodné metody pro měření ...