Now showing items 1-3 of 3

 • Motorky pro automobilové stěrače 

  Sekerka, Jan
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrných elektromotorů s permanentními magnety používaných v automobilové technice k pohonu stěračového mechanismu s cílem snížení objemu a hmotnosti aktivních materiálů. Možností inovace ...
 • Optimalizace taxi-dispečinku za pomoci efektivního využití geolokačních služeb 

  Sekerka, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou provozu taxi-dispečinku a možnostmi jeho optimalizace za využití geolokačních služeb. Úvodní část diplomové práce obsahuje teoretická východiska použitá při analýze ...
 • Prodej automobilů prostřednictvím internetu 

  Sekerka, Jan
  Bakalářská práce si klade za cíl navrhnout nový model pro prodej automobilů na internetu. Pro názornost se model vztahuje pouze na český trh, ale je možné jej aplikovat i na jiný trh či dokonce odlišnou komoditu. Tento ...