Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh databáze skladového hospodářství 

    Sekula, Radim
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrh databáze skladového hospodářství ve firmě DATEL PLUS s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny potřebné informace a teorie nezbytná ...
  • Návrh databázového systému pro správu akcí 

    Sekula, Radim
    Diplomová práce je zaměřena na návrh databázového systému pro správu akcí dle požadavků zadavatele, jímž je společnost ANeT-Advanced Network Technology, s. r. o. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska ...