Now showing items 1-20 of 27

 • Administrativní budova firmy Energis, Hradec Králové - technologická etapa opláštění 

  Findejs, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání dvou variant opláštění a to montáž plechové provětrávané fasády a montáž tepelně izolačních panelů Kingspan. Práce dále řeší technologický předpis montáže, návrh strojní sestavy ...
 • Distribuční sklady v Praze - stavebně technologický projekt 

  Lupač, David
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt na distribuční sklady v Praze. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, širší vztahy dopravních tras se zaznačením ...
 • Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologický projekt 

  Lysáková, Vanda
  Diplomová práce se zabývá realizací domu s pečovatelskou službou. Obsahuje technickou zprávu, zařízení staveniště s výkresy. Součástí je časový plán a rozpočet. Dále zpracovává technologický předpis na lešení a monolitické ...
 • Hrubá spodní stavba laboratorního pavilonu B1 

  Slovák, Martin
  Bakalářská práce obsahuje řešení pro postup výstavby spodní hrubé stavby jedné budovy v komplexu Nemocnice Znojmo. Práce se zabývá technologickými předpisy pro základové konstrukce, zejména technologickým postupem pro ...
 • Mateřská škola Kuřim - stavebně technologický projekt 

  Kurka, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu stavby mateřské školy v Kuřimi na ulici Hybešova. Jedná se o jednopodlažní zděný objekt s plochou střechou, která je doplněna o vegetační ...
 • Montáž halového objektu v Sudoměřicích 

  Šagát, Pavel
  Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby výrobně-montážní haly firmy PRIMARC s.r.o. v Sudoměřicích. Obsahem práce je technická zpráva řešeného objektu, řešení dopravních tras ...
 • Nemocnice v Pardubicích - příprava a organizace přístavby pavilonu 

  Záleský, Martin
  Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby přístavby Multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici. Obsahem diplomové práce je průvodní a souhrnná technická zpráva, technologické předpisy pro CFA piloty a kontaktní ...
 • Nosná konstrukce a zastřešení výrobně skladového areálu Lena-hračky v Dolním Benešově 

  Wrana, Lukáš
  Tématem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení nosné konstrukce a zastřešení výrobně skladového areálu Lena – hračky v Dolním Benešově. Obsahem práce je technologický postup montáže nosné konstrukce a ...
 • Pozemkový úřad Svitavy - řešení obvodového pláště budovy 

  Peterka, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zateplení obvodového pláště budovy Pozemkového úřadu ve Svitavách. Konkrétně se jedná o opláštění kontaktním zateplovacím systémem. Práce obsahuje technickou zprávu, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby herního centra Brno 

  Podškubka, Martin
  Předmětem bakalářské práce je etapa hrubé vrchní stavby herního centra Brno, která obsahuje tři rozdílné technologické postupy provádění. Je to montáž skeletu, betonáž monolitických prvků a zdění svislých nosných a nenosných ...
 • Realizace obvodového pláště administrativní budovy v České 

  Burget, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy realizace obvodového pláště administrativní budovy v České. Obvodový plášť je částečně železobetonový a částečně z cihelných bloků, zateplený kontaktním zateplovacím ...
 • Realizace stavebně technologické etapy spodní stavby provozovny Lukov 

  Urbánek, Štěpán
  Náplní této bakalářské práce je řešení technologických postupů při realizaci hrubé spodní stavby výrobního objektu s administrativní částí. Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce i základové konstrukce, návrh ...
 • Stavebně technologická etapa zastřešení nízkoenergetického rodinného domu 

  Rouzek, Jiří
  Cílem této práce je stavební technologický projekt provedení střešních konstrukcí novostavby bytového domu na ulici Sochorova v Brně. Řešená práce obsahuje technologické předpisy pro provádění ploché a vegetační střechy. ...
 • Stavebně technologická příprava komplexu bytových domů v Liberci 

  Poprová, Barbora
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologická příprava komplexu bytových domů. Práce zahrnuje technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních ...
 • Stavebně technologická příprava výstavby bytového domu v Brně 

  Doležel, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vypracováním technologické přípravy bytového domu Rezidence Kociánka v Brně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci dopravních tras, studie proveditelnosti, časový a finanční ...
 • Stavebně technologická studie přístavby domu pro seniory v Proseči 

  Vopršalová, Tereza
  Cílem bakalářské práce je stavebně technologická studie přístavby domu pro seniory v Proseči. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu řešeného objektu, technologickou studii realizace technologických etap stavby, časový ...
 • Stavebně technologická studie výstavby nízkoenergetického roubeného rodinného domu 

  Sniegon, Daniel
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hlavních stavebních etap nízko-energetického roubeného rodinného domu/chaty v Beskydech. Tato stavba se nachází na pohraničí Česka a Polska v obci Nýdek, pod vrcholem ...
 • Stavebně technologický projekt ayurvédského pavilonu v Počátkách 

  Lisý, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá realizací ayurvédského pavilonu v areálu resortu svaté kateřiny. Navržený nový objekt je určen pro rozšíření oddechových služeb resortu svaté kateřiny v počátkách. V diplomové práci je řešena ...
 • Stavebně technologický projekt dvoulodní haly ve Fulneku 

  Selník, Petr
  Tématem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu provádění výrobní haly Massag ve Fulneku s nosnou ocelovou konstrukcí. Obsahem této práce je studie realizace hlavních technologických etap ...
 • Stavebně technologický projekt oční kliniky 

  Kašpar, Radek
  Práce se zabývá stavebně technologickým projektem Oční kliniky. Obsahem technologického projektu je technická zpráva, studie realizace hlavních technologický etap, technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis ...