Now showing items 1-2 of 2

  • Obnova struktury městské zástavby v historickém centru Strážnice 

    Selnarová, Elisabeth
    Diplomová práce s názvem obnova struktury městské zástavby v historickém centru Strážnice uzavírá rámec modulového tématu – Tradice lidové architektury v současné vesnické zástavbě. Byla vytipována lokalita v památkové ...
  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Selnarová, Elisabeth
    S využitím svažitosti terénu byly s ohledem na okolní zástavbu navrženy dva typy bytových domů -Komín a Komínek, které jsou v pravidelné struktuře rozmístěné na zadaném území. Při návrhu bylo dbáno na udržitelný rozvoj z ...