Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza sendvičových panelů zatížených tlakem metodou konečných prvků 

    Seman, Matúš
    Bakalárska práca sa venuje možnostiam výpočtového modelovania porúch vznikajúcich v sendvičových paneloch pod tlakovým zaťažením s využitím metódy konečných prvkov. Úvodná, teoretická, časť je zameraná na požiadavky kladené ...
  • Koncepční návrh elektrického výcvikového letounu 

    Seman, Matúš
    Predkladaná diplomová práca je venovaná koncepčnej fáze návrhu výcvikového letúna s elek-trickým pohonom certifikovaného v rámci predpisu CS-LSA. Návrhový proces geometrických a aerodynamických parametrov sa primárne opiera ...