Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

    Semchiv, Evgheni
    Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Heineken Česká republika, a.s. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení vybraných ekonomických ...
  • Statistická analýza rizikových faktorů podniku 

    Semchiv, Evgheni
    Diplomová práce se zabývá využitím statistických a ekonomických metod analýzy pro zhodnocení finanční situace podniku Heineken Česká republika a.s. Ekonomické ukazatele společnosti jsou podrobené regresní analýze, intervalové ...