Now showing items 1-2 of 2

  • Poliklinika Chotěboř, příprava realizace stavby 

    Semerád, Vojtěch
    Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace výstavby polyfunkčního domu v Chotěboři. Součástí projektu je technická zpráva, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh ...
  • Realizace hrubé vrchní stavby haly v Poličce 

    Semerád, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá technologickými etapami hrubé vrchní stavby výrobní haly firmy AGRICOL s.r.o. v Poličce. Předmětem práce je vytvoření postupu montáže železobetonového montovaného skeletu a jeho opláštění. ...