Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznávání zásahů v terči 

    Semerák, Vojtěch
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou metod pro rozpoznávání zásahů v terči z videosignálu. První metoda je založena na rozdílování snímků. V této metodě je použit stabilizační algoritmus na eliminaci pohybu ...
  • Vyhledávání graffiti tagů podle podobnosti 

    Semerák, Vojtěch
    Graffiti tag si lze představit jako podpis jeho autora. Tato práce zkoumá využití metod rozpoznávání podpisů v rámci prevence a potírání graffiti vandalismu. Taktéž jsou analyzovány rozdíly mezi podpisy a graffiti tagy.