Now showing items 1-2 of 2

  • GUI ke stavbě grafu filtrů pro FFmpeg 

    Sičkaruk, Roman
    Tato práce se zabývá tvorbou grafického uživatelského rozhraní pro tvorbu grafů filtrů FFmpeg. Obsahuje úvod do problematiky, návrh vzhledu, struktury, popis implementace této aplikace a srovnání s jíž existujícími nástroji ...
  • Program pro export vektorových obrázků z Autodesk Eagle 

    Sičkaruk, Roman
    Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením ULP programu pro export obrázků ve formátu EMF (Enhanced Windows Metafile). Cílem práce je umožnit podporu všech funkci systému Autodesk Eagle verze 9. Práce je významná z ...