Now showing items 1-2 of 2

  • Konverze rastru na vektor 

    Siblík, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou převodu rastrového obrazu do vektorové reprezentace. Popisuje teoretické podklady pro postupy pro předzpracování vstupního obrazu, teorii a možnosti detekce hran a některé možné ...
  • Rozpoznávání markantních rysů na nábojnicích 

    Siblík, Jan
    Cílem této práce je návrh a implementace algoritmu, který dokáže porovnat dva obrazy pláště ná- bojnice na základě markantů v nich obsažených. V první části se věnuje problematice palných zbraní, zejména z pohledu balistických ...