Now showing items 1-2 of 2

  • PCBs jako významný nebezpečný chemický odpad 

    Sigetová, Martina
    Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku polychlorovaných bifenylov. Úvodom sú opísané základné fyzikálne a chemické vlastnosti, výroba a vplyv PCB na jednotlivé zložky životného prostredia. V ďalšej časti sa táto ...
  • Stanovení tenzidů v odpadech a odpadních vodách 

    Sigetová, Martina
    Tenzidy patria medzi povrchovo aktívne látky so schopnosťou znižovať povrchové napätie, čo sa využíva hlavne v pracích a čistiacich prostriedkoch. Diplomová práca je zameraná na stanovenie tenzidov v odpadoch a odpadných ...