Now showing items 1-4 of 4

 • Komunikace a firemní kultura v práci stavebního podniku 

  Istenčinová, Nikol
  Bakalářská práce je zaměřena na komunikaci a podnikovou kulturu ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti podnikové kultury a komunikace. Praktická část je založená na výzkumných hypotézách, ...
 • Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů - HESTEGO a.s. 

  Sigmund, Martin
  Obsahem této diplomové práce s názvem „Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů – Hestego a.s.“ je stavebně – technologické řešení stavby spolu s technickým, časovým, finančním, bezpečnostním, kvalitativním, ...
 • Význam dobrovolných svazků obcí pro rozvoj regionů 

  Istenčinová, Nikol
  Cílem diplomové práce je nejprve teoreticky vymezit téma dobrovolných svazků obcí a obcí s rozšířenou působností pro rozvoj regionů. V praktické části pak provést výzkumné šetření, analyzovat jeho výsledky a posoudit jejich ...
 • Wellness centrum v Kuřimi - řešení hrubé stavby 

  Sigmund, Martin
  Obsahem této bakalářské práce s názvem „Wellness centrum v Kuřimi“ – řešení hrubé stavby“ je stavebně – technologické řešení stavby spolu s technickým, časovým, finančním a legislativním řešením vybraného stavebního procesu.