Now showing items 1-20 of 21

 • Anonymizace uživatelů při sběru dat o síťovém provozu 

  Hamár, Lukáš
  {Táto práca sa zaoberá anonymizáciou dát, ktoré by mohli viesť k odhaleniu identity koncových užívateľov v sieťovej prevádzke. Práca popisuje algoritmy, pomocou ktorých sú anonymizované jednotlivé častí dát a taktiež ...
 • Bezpečnost elektronického bankovnictví 

  Tomko, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce Bezpečnosť elektronického bankovníctva je charakterizovať platobné elektronické služby a možnosti ich realizácie a tiež komparácia ponúk bankových platobných služieb s cieľom poukázať a upozorniť ...
 • Certifikační autorita 

  Herinek, Denis
  V súčastnosti existuje mnoho dostupných služieb na internete, ktoré vyžadujú väčšiu bezpečnosť a dôveru. Infraštruktúra verejných kľúčov je využívaná najmä v oblastiach, kde je požadovaná vyššia úroveň autentifikácie, ...
 • Detekce anomálií pomocí neuronových sítí 

  Strakoš, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na detekci anomálii v podobě síťových útoků, pomocí neuronových sítí. Mezi nejčastější síťové útoky patří Distributed Denial of Service (DDoS)útoky, které by měl detekční systém založený na ...
 • Detekce DoS útoků na protokol HTTP/2 

  Jurek, Michael
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku generování a detekce síťových útoků Slow DoS aplikačního protokolu HTTP/2. Má za cíl shrnout základní fungování počítačových sítí a vývoj webových protokolů a přiblížit principy ...
 • Detekce slow-rate DDoS útoků 

  Sikora, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku detekce a obrany před útoky typu Slow DoS a DDoS pomocí analýzy provozu v počítačových sítích. Čtenář je uveden do základní problematiky této specifické kategorie sofistikovaných ...
 • Elektronická identifikace a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce 

  Hrbotický, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Práce popisuje a vysvětluje pojmy, které se využívají v oblasti elektronické komunikace a ...
 • Elektronický podpis ve veřejné správě 

  Ivanchanka, Darya
  Téma bakalářské práce zahrnuje problematiku elektronického podpisu a jeho vymezení v teoretické rovině a následně z hlediska komparace u vybraných států, které jsou uvedeny v praktické části práce. V teoretické části práce ...
 • Generátor Slow DoS útoků 

  Krivulčík, Andrej
  Práca je zameraná na problematiku Slow DoS útokov a ich generovanie. Sú porovnané 3 najpopulárnejšie webové servery, ich ochranné moduly proti takýmto útokom. Bližšie je popísaný sieťový model TCP/IP, protokol HTTP (Hypertext ...
 • Mateřská škola v Čelákovicích, příprava realizace stavby 

  Sikora, Marek
  Tématem této diplomové práce je zpracování přípravy realizace stavby Mateřské školy v obci Čelákovice. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, návrh hlavních stavebních mechanismů s návrhem ...
 • Modelování a detekce útoku SlowDrop 

  Mazánek, Pavel
  Práce je zaměřena na nedávno objevený slow DoS útok s názvem SlowDrop. Zabývá se podrobným nastudováním a popisem současného stavu problému DoS útoků obecně i útoku konkrétního. Z teoretického základu vychází při implementaci ...
 • Nástroj pro regresní testování GUI platformy Xtend 

  Hamár, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá regresným testovaním webovej aplikácie Campaign Manager produktu Xtend. V práci sú popísané metodiky používané pri vývoji softwaru a následne typy testovania, ktoré s vývojom úzko súvisia. Ďalej ...
 • Návrh metodiky testování chytrých smart meterů se zaměřením na invazivní testování 

  Biolek, Martin
  Bakalarska prace je zamerena na problematiku penetracniho testovani chytrych elektro- meru. V ramci teoreticke casti jsou popsany dostupne standardy, kterymi by se vyrobci chytreho elektromeru meli ridit. Nasleduje pak ...
 • Návrh výroby nástěnného držáku na kolo 

  Sikora, Marek
  Tato diplomová práce předkládá návrh technologie výroby plechového dílce, jenž je součástí nástěnného držáku na kola. Součást je vyráběna z ocelového plechu ČSN 11 325 s následnou povrchovou úpravou zinkováním. Vzhledem ...
 • Rodinný dům 

  Sikora, Marek
  Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt se nachází v obci Smilovice na parcele číslo 2444 katastrálního území Smilovice u Třince. Terén této parcely je ...
 • Slow Dos Attacks Detection And Mitigation 

  Sikora, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article investigates the detection and mitigation methods against Slow DoS (Demand of Service) attacks. This research is focused on Slowloris, Slow POST, Slow Read, and Apache Range Header attacks. Detection methods ...
 • Slow rate DoS útoky nezávislé na protokolu aplikační vrstvy 

  Richter, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj generátoru útoků typu Slow DoS nezávislých na protokolu aplikační vrstvy a systému schopného tyto útoky detekovat. Tyto útoky se vyznačují využitím velmi malé šířky pásma a podobností ...
 • Technologie blockchain a její využití 

  Hrbotický, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technologie blockchain a jejího praktického využití, především v nefinančních službách. Práce popisuje technologii jako takovou a také na ni nahlíží z právního hlediska. Dále ...
 • Technologie rovnání polotovarů 

  Sikora, Marek
  Tématem bakalářské práce je vytvoření všeobecného přehledu postupů pro rovnání polotovarů, a to jak za pomoci metod ručních, tak i strojních. Práce podává informace o principech této technologie, zabývá se ukázkami použití ...
 • Webová vizualizace kryptografických systémů 

  Sikora, Marek
  Tato práce se zabývá webovými technologiemi pro interaktivní vizualizaci obsahu. Rozebírá především novou specifikaci jazyka HTML5, jeho možnosti animací pomocí jazyka Javascript a jejich praktické využití při tvorbě ...