Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza a implementační model agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji 

  Sikora, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření implementačního modelu agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji. Analyzuje tyto dva přístupy ve vývojovém týmu v mezinárodní společnosti a představuje návrh řešení jejich ...
 • Elektro-termální model a simulace integrovaného obvodu 

  Sikora, Martin
  Termální vlivy mají v integrovaných obvodech stále větší dopad na životnost a správnou funkci čipu. Z toho důvodu je nutné čipy podrobit elektro-termálním simulacím ještě před zahájením výroby, aby se předešlo případným ...
 • Informační systém pro jazykovou školu 

  Sikora, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnou a implementovat informační systém pro jazykovou školu, který nahradí dosavadní zpracování dat v tabulkách programu Microsoft Excel. Systém bude pracovat se všemi daty jazykové ...
 • Návrh počítačové sítě pro základní školu 

  Sikora, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu počítačové sítě, konkrétně v budově základní školy. Vychází z analýzy současného stavu počítačové sítě, prostor školy a požadavků zadavatele. Práce obsahuje teoretické poznatky, ...
 • Řízení modelu pneumatického lisu 

  Sikora, Martin
  Tato práce se zabývá vylepšením modelu pneumatického lisu. Dokument obsahuje stručný popis modelu lisu. Dále se zaměřuje na dokončení lisovacího zařízení po stránce bezpečnosti a funkčnosti. V kapitole Volba instrumentace ...
 • Řízení montážní linky světlometů 

  Sikora, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem montážního pracoviště na výrobu světlometů. Dokument obsahuje rozbor zadávací dokumentace montážní linky. Ve stručnosti je také popsáno, jak probíhá montáž světlometů. Dále je podrobně vysvětlena ...
 • Strategie vstupu Burda Auction, s.r.o. na trh Spolkové Republiky Německo 

  Sikora, Martin
  Diplomová práce analyzuje možnosti vstupu Burda Auction, s.r.o. na filatelistický trh Spolkové republiky Německo. Obsahuje zhodnocení teoretických poznatků a používaných analytických metod, které jsou poté aplikovány při ...
 • Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA 

  Sikora, Martin
  Popularita vysokoúrovňové syntézy (HLS) se postupně zvyšuje a nástrojů pro ni stále přibývá. Otázkou je, jaký dopad mají tyto nástroje na konečný návrh číslicového obvodu a jestli se v konečném důsledku návrh v jazyce vyšší ...
 • Webová aplikace pro pořizování nových záběrů historických fotografií 

  Sikora, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace webové aplikace zaměřené na správu refotografií. Analyzovat stávající řešení, vytvořit seznam požadovaných funcí a jednoduché grafické uživatelské rozhraní. Součástí je ...