Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza tepelných procesů metodou tepelných sítí 

  Pavlů, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření algoritmu pro řešení ustáleného stavu tepelných procesů, algoritmu pro řešení přechodového stavu tepelných procesů a algoritmus pro řešení ventilačních sítí. Současně mají výsledné aplikace ...
 • Inovace systému chlazení točivých elektrických strojů s využitím CFD metod 

  Sikora, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací netradičního způsobu chlazení, určeného především pro synchronní generátory středních výkonů. Hlavním cílem tohoto návrhu je odstranění rozměrného výměníku tepla, který bývá součástí ...
 • Mechatronic Design and Verification of Autonomic Thermoelectric Energy Source for Aircraft Application 

  Ančík, Zdeněk
  Předložená disertační práce řeší komplexní mechatronický návrh autonomního termoelektrického zdroje energie pro letecké aplikace. Na základě dostupných zdrojů a literatury práce popisuje současný stav problematiky. V práci ...
 • Měřicí stanoviště pro ověřování vlastností rotační tepelné trubice 

  Liška, Martin
  Bakalářská práce se zabývá chlazením elektrických strojů pomocí rotační tepelné trubice a především návrhem a konstrukcí experimentálního stanoviště, který představuje rotační tepelnou trubici skutečného rotoru stroje. ...
 • Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV 

  Kuba, Pavel
  Tato práce popisuje návrh experimentálního modelu ohřevu TUV a identifikaci parametrů systému na základě měření. Podle výsledků rešeršní studie byl zhotoven model ohřívače a měřící jednotka. K měření a přenosu dat do PC ...
 • Návrh experimentálního zařízení řízeného z prostředí Matlab-Simulink pro měření statických charakteristik akcelerometru. 

  Malina, Antonín
  Cílem této práce je návrh experimentálního zařízení pro měření statických charakteristik akcelerometru řízeného z prostředí Matlab-Simulink. Tím se rozumí zpětná informace z akcelerometru o náklonu plošinky ve stupních a ...
 • Návrh měření teploty na rotujících částech elektrického stroje 

  Přikryl, Drahomír
  Tato práce se zabývá měřením teploty na rotujících částech elektrického stroje, bezdrátovým přenosem získaných hodnot a jejich zpracováním. Byl navržen nový způsob zaznamenávání, přenosu a zpracování dat v reálném čase.
 • Návrh stožáru satelitního vysílače 

  Kovář, Pavel
  Zadáním bakalářské práce je návrh stožáru pro satelitní vysílač. Stožár je navržen pro výšku 24 metrů, v které je satelit umístěn. Dle tohoto předpokladu je navržen typ konstrukce, pro kterou je jediným požadavkem konstantní ...
 • Návrh výukového modelu termocykleru 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu termocykleru. Měřením a regulací průběhů teplot pomocí měřicí karty MF624 a počítače v reálném čase. Jsou zde popsány termoelektrické jevy související s fungováním Peltierových ...
 • Návrh vzduchotechnické komory 

  Klusoň, Vladimír
  Bakalářská práce pojednává o zhotovení zařízení pro měření vzduchotechnických veličin, tzv. vzduchotechnické komory. Vzduchotechnická komora slouží k vývoji ventilačních systémů elektrických strojů. Pomocí ní je možné ...
 • Návrh zdroje elektrické energie se Savoniovým rotorem 

  Hruška, Martin
  Bakalářská práce pojednává o možnosti získávání elektrické energie z energie větru. Zdroj elektrické energie se Savoniovým rotorem byl navržen a vytvořen jako výukový model, navržený podle dostupných materiálů. Bylo provedeno ...
 • Studie elektrického invalidního vozíku 

  Filipec, Petr
  Tato práce se zabývá rešeršní studií elektrického invalidního vozíku a vlastním návrhem pro jeho vylepšení. Na začátku je popsána základní charakteristika elektrického invalidního vozíku. Práce pokračuje rešeršní studií ...