Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Byrtus, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování finančního plánu reálné společnosti pro 4 následující účetní období. První část popisuje obecnou strukturu finančního plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sikora, Petr
  Diplomová práce posuzuje finanční strategii společnosti pomocí ukazatelů finanční analýzy. Finanční analýza hodnotí minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finančního hospodaření firmy. Na základě těchto výsledků ...
 • Řízení a motivace pracovníků 

  Psotka, Ivan
  Diplomová práce analyzuje současnou situaci ve firmě s cílem detekovat slabá místa v řízení a motivaci zaměstnanců a navrhuje možnosti zlepšení za účelem zvýšení efektivity podniku.