Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

    Sikorová, Petra
    Cílem této bakalářské práce je porovnání ekonomických ukazatelů a následná aplikace vybraných statistických metod. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část přibližuje ...