Now showing items 1-2 of 2

  • Adiabatické chlazení vzduchu 

    Silbernágl, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant chlazení a vlhčení vzduchu v prostoru výrobní haly na bavlnu v Humpolci. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní, ekonomické a funkční požadavky ...
  • Vzduchotechnika tělocvičny se zázemím 

    Silbernágl, Petr
    Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou tělocvičny. Cílem práce bylo navrhnout dvě až tři vzduchotechnická zařízení pro danou sportovní halu. Úvodní část práce seznamuje s různými druhy staveb, které mají prostory vyšší ...